DARBA AIZSARDZĪBA UN CITA VEIDA DROŠĪBAS SISTĒMAS DROŠĪBAI UZŅĒMUMĀ – FNSERVISS.LV

fnserviss.lvLai rūpētos ne vien par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi , jāmeklē efektīvi risinājumi.

Ja Jūsu uzņēmumā ir svarīgi darba vides riska faktori un to novērtēšana, sistēmas organizēšana, darba vides iekšējā uzraudzība u.c. pakalpojumi, būtiski izvēlēties zinošu šo pakalpojumu sniedzēju.

Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmas. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums ir vienāds visiem objektiem, Fn-serviss speciālisti veiks tieši Jūsu darba specifikai piemērotākos aizsardzības pasākumus.

Fn-Serviss piedāvātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādus ieteikumus, gan vizītes , gan konsultācijas par nepieciešamo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek organizēta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī citas aktivitātes.

Svarīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tādēļ Fnserviss.lv sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana , un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat tiek piedāvāta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Ja uzņēmumā vajadzīgs darba aizsardzības speciālists, jums noteikti jāizmanto Fn-serviss piedāvātie darba aizsardzības kursi. 60 stundu kursos kursanti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Kursos iegūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.

Ja jāatjauno vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.

Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības sistēmas iederēsies nelielos objektos. Šāda veida signalizācijas iekārtas uzstādīšanas gadījumā detektori tiek sadalīti pa zonām, kas ļauj vienkāršāk noteikt ugunsgrēka vai bojājuma rašanās vietu. Savukārt lielākos objektos noderēs adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Šis drošības sistēmas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese, kas ļauj ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.

 Katrā biznesā civilā aizsardzība ir nozīmīgs faktors, darbinieku veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu faktoru,  tādēļ prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir manāmi pieaugušas. Šī iemesla dēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt augsti kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Darba aizsardzība nepieciešama ikvienā uzņēmumā. Viens no pakalpojuma sniedzējiem katrā ziņā būs FN-Serviss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *